BOSJE VAN CATS

Op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei kunt u de foto-expositie bezichtigen, “Het geheim van het Bosje van Cats”. Langs achttien lindes aan de Ridder van Catsweg, te beginnen bij de kruising met de Bleulandweg, hangen foto’s van het Bosje van Cats, dat sinds dit voorjaar 2018 in beheer is bij de bewoners langs de weg. De expositie vertelt u graag meer over de cultuurhistorie en de natuurwaarde. Op zaterdagmiddag vanaf 13.00u is er gelegenheid om het bosje onder begeleiding te bezoeken.