Deelnemers 2018

Hopice Midden-Holland, Ridder van Catsweg 67

Bosjes van Cats, Ridder van Catsweg

Boomkwekerij TAS, Otweg 5 (even onder A12 door en linksaf)

Dierenopvangcentrum Gouda, Groenhovenweg 501

Ruitenclub Bloemendaal, nr. 26

Woonboerderij Vermeulen, nr 37

Kinderboerderij De Goudse Hofsteden, nr 34

De Koetserij, nr. 39

Nr 41 en 41a

nr 41 en 41b

Scouting WILO en Scouting BSO, Bloemendaalseweg 41b

Woonboerderij 48, 45-1 en 48-2

Zorgboerderij Gouda ‘Oudersvrucht, nr. 50

Woonhuis fam. Engelen, nr. 52

Woonboerderij fam. Lafeber, nr 54

Woonboerderij fam. Vermaat, nr 56-58

Boomgaard van Reenensingel

De Kluphoeve, nr 68

De Heemtuin

WOONHUIS FAMILIE VAN WERKHOOVEN, nummer 65a

Basisschool de RIDDERSLAG, Ridder van Catsweg 256a

CJV-Gouda, omlooppad 2

Het Gouwe Palet, Omlooppad 2a