Heden

Tegenwoordig is de Stichting Goudse Hofstedendagen nog altijd op eenzelfde manier actief. De statutaire doelstelling van de stichting luidt: het continueren van de Hofstedendagen en voorts alles wat hiermee verband kan houden. Het doel is het handhaven en verder uitbreiden van de belangstelling voor de sociaal culturele activiteiten in de hofsteden langs de Bloemendaalseweg en bij te dragen aan het behoud van het fraaie landschap en de historische hofsteden. In de praktijk betekent dit dat de stichting de algemene coördinatie in handen heeft. Het Bestuur draagt zorg voor:

 • Een feestelijke opening door een bekende Nederlander (of Gouwenaar).
 • Contacten onderhouden met sponsoren, gemeente, politie, EHBO
 • Jaarlijks een aantal centrale evenementen langs de weg verzorgen, zoals
  muziek, theater, rijtoer met antieke koetsen, openlucht concerten,
  oude ambachten,valkenier, schapendrijven etc.
 • Zorgdragen voor vernieuwende elementen, zoals samenwerking met
  de Goudse Parade, activiteiten door allochtone Gouwenaars etc.
 • Publiciteit: flyers, posters, programma’s, folders, persberichten,
  interviews, kramen, vlaggen, spandoeken etc.
 • Inventariseren van alle activiteiten en het samenstellen van een programma

De deelnemers (bewoners en gebruikers van de Hofsteden) verzorgen daarnaast ieder hun eigen programma. Het evenement is vrij toegankelijk, laagdrempelig, niet commercieel van opzet en vele activiteiten zijn gratis. Het evenement wordt door gemeente Gouda gesteund met een bescheiden waarderingssubsidie en wordt tevens ondersteund door een gelimiteerd aantal geselecteerde sponsors.

Klik hier voor het programma van de Hofstedendagen op 26 en 27 mei 2017,  dit jaar worden de Hofstedendagen voor de 41e keer gehouden.