Heden

De Stichting Goudse Hofstedendagen bestaat dit jaar 20 jaar en is nog steeds de organisator van de jaarlijkse Goudse Hofstedendagen. De statutaire doelstelling van de stichting is “het continueren van de Hofstedendagen en voorts alles wat hiermee verband kan houden”. Het doel is het handhaven en verder uitbreiden van de belangstelling voor de vele sociaal culturele activiteiten die in de mooie veelal oude  hofsteden langs de Bloemendaalseweg plaatsvinden. Het geheel uit vrijwilligers bestaande bestuur zorgt voor:

  • Een feestelijke opening op zaterdag door een bekende Nederlander of Gouwenaar.
  • De contacten met sponsoren, gemeente, politie, EHBO
  • Een aantal centrale evenementen langs de weg, zoals muziek, theater, rijtoer met antieke koetsen, openlucht concerten of oude ambachten.
  • Voor vernieuwende elementen, zoals samenwerking met de Goudse Parade, activiteiten door allochtone Gouwenaars etc.
  • Publiciteit middels social media, flyers, posters, programma’s, folders, persberichten etc.
  • Inventarisatie van alle activiteiten en het samenstellen van een programma

De deelnemers, de gebruikers en bewoners van de Hofsteden, verzorgen daarnaast ieder op hun eigen erf een eigen programma. Het evenement is vrij toegankelijk, laagdrempelig, niet commercieel van opzet en vele activiteiten zijn gratis. Het evenement wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Gouda en een beperkt aantal sponsors.